دانه کلزا

کلزا (Brassica napus)، یکی از گیاهان دانه‌ روغنی مهم در مناطق معتدل است و دارای طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی می باشد . دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن ، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است .
دانه کلزا
به علت میزان روغن موجود در دانه های گیاه کلزا ، این گیاه برای سده های پی در پی کشت می‌شود . محل رویش این گیاه در ابتدا در کرانه ی شرقی دریای مدیترانه بوده است گرچه استفاده از آن سابقه‌ای بسیار طولانی دارد . شواهدی موجود است که این گیاه و روغن آن، در ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در هند استفاده می‌شده است. در اروپای میانه این گیاه از قرن چهاردهم کشت می‌شود. از قرن هفدهم میلادی تا کنون ، این گیاه در مقیاس های بزرگ در اروپا کشت می‌شود .
ویژگی های کاشت دانه کلزا
کلزا دارای پتانسیل عملکرد بالا بوده و در بین دانه های روغنی از درصد روغن دانه بالایی(۴۰%- ۴۵%) برخوردار است و می تواند درکاهش میزان وابستگی به خارج در زمینه روغن گیاهی موثر باشد .
دارا بودن تیپ های بهاره ، زمستانه  و حد واسط امکان کشت این گیاه را درشرایط متفاوت اقلیمی فراهم می سازد .
کلزا می تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرارگرفته  و از افزایش بیماری ها ، آفات و علف های هرز بکاهد و باعث افزایش عملکرد دانه این محصولات شود .
درکشت پاییزه نیاز به آبیاری کمتری بوده و امکان استفاده از نزولات آسمانی پاییزه و زمستانه وجود دارد .
فصل رشد کلزا با سایر دانه های روغنی متفاوت بوده  و زمانی که ظرفیت واحدهای روغن کشی خالی است این گیاه برداشت می شود .
بعلت بقایای گیاهی مطلوب علاوه بر تأثیر مثبت در میزان ماده آلی خاک در تأمین علوفه مورد نیاز دامداران نیز موثر است .
در توسعه صنعت زنبورداری نقش مهمی را می تواند ایفا کند .
در مناطقی که در بهار بعلت محدودیت آب و هم زمانی آبیاری محصولات بهاره با آخرین آب مشکلاتی در آبیاری دارند می توان باکشت کلزا به ویژه ارقام زودرس این مشکل را حل نمود ( بخش مرکزی شهرستان ساوه )
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد شرکت فرآوری سبوس کندوج محفوظ می باشد .